Vi installerar ID06

Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

ID06 är något vi behärskar till fullo, och vi hyr ut och installerar allt som behövs för att ni ska kunna dra nytta av detta system. Vi har ett fullt sortiment av grindar, tex Vikgrindar, Rotationsgrindar, Gånggrindar mm.