Vi träffas gärna och diskuterar fram hur mycket ström just ni behöver. Vi är vana vid att dimensionera tillfälliga anläggningar och vet vilka fallgropar och möjligheter som finns när man projekterar detta. Vi hjälper även sedan till att kontakta nätägaren och ser till att ni får fram den ström ni behöver.