Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen i form av ID06 är något vi behärskar till fullo, och vi hyr ut och installerar allt som behövs för att ni ska kunna dra nytta av detta. Vi blir ofta utkallade på diverse byggen, för att kvalitetssäkra andra firmors ID06 installationer.